Τι είναι το Repricing

Το Repricing είναι η διαδικασία αυτόματου υπολογισμού τιμών προϊόντων ενός e-shop/e-commerce επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η τιμή των αντίστοιχων ανταγωνιστικών προϊόντων και άλλα καθοριστικά κριτήρια, με σκοπό τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων.

 
repricing illustration

Ένα προϊόν από το e-shop​

product in browser with outdated price
down arrow

Η σελίδα του προϊόντος στο marketplace με τους ανταγωνιστές και τις τιμές τους

product in marketplace
down arrow

Η ApoMechanis αντλεί τις τιμές των ανταγωνιστών και υπολογίζει τη νέα τιμή σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουμε ορίσει

repricing criteria
down arrow

Η ApoMechanis ενημερώνει αυτόματα το e-shop με τη νέα τιμή του προϊόντος που έχει υπολογίσει

product in browser with updated value

Πώς λειτουργεί

Παρακολουθεί τις τιμές του ανταγωνισμού

Η υπηρεσία Repricing, παρακολουθεί διαρκώς τις τιμές των προϊόντων σας και των ανταγωνιστών σας στην αγορά. Για παράδειγμα, σε γνωστά Marketplaces. Με βάση τα κριτήρια που εσείς καθορίζετε, οι τιμές σας υπολογίζονται δυναμικά και με απόλυτη ακρίβεια. Η υπηρεσία Repricing, δεν κάνει πόλεμο τιμών. Ακολουθεί τους ανταγωνιστές με τον τρόπο που εσείς κρίνετε βέλτιστο, προσαρμόζοντας τις τιμές των προϊόντων σας ανάλογα. Αφού υπολογιστούν οι τιμές των προϊόντων σας, γίνεται αυτόματη ενημέρωση και του e-shop σας.

Εξατομίκευση κριτηρίων

Κάθε e-commerce επιχείρηση έχει τις δικές της ξεχωριστές ανάγκες και στόχους. Η υπηρεσία Repricing παρέχει την δυνατότητα σε κάθε επιχείρηση να καθορίζει τα δικά της κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των τιμών των προϊόντων της. Ο αριθμός κριτηρίων καθώς και οι πιθανοί συνδυασμοί αυτών είναι πραγματικά ανεξάντλητοι. Η ApoMechanis προσαρμόζεται 100% στις μοναδικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει παράγοντες όπως τα επίπεδα αποθέματος (διαθεσιμότητα), η τιμή αγοράς από τον προμηθευτή κλπ.

Συνεχής παρακολούθηση

Η υπηρεσία μας παρακολουθεί συνεχώς τις αλλαγές τιμών στην αγορά (marketplaces) και τη συμπεριφορά των ανταγωνιστών. Όταν οι τιμές των ανταγωνιστών αλλάζουν, τότε γίνεται αυτόματα υπολογισμός των τιμών σύμφωνα με τα προκαθορισμένα κριτήρια, εξασφαλίζοντας τη μεγιστοποίηση των κερδών σας.

Μη χάνετε άλλο χρόνο σε ημίμετρα. Δοκιμάστε σήμερα την ApoMechanis και αλλάξτε σελίδα στην επιχείρησή σας.